Monday, November 5, 2012

उशीर ..!


तुम्ही सगळेच निघून जा ..
लवकर निघा बरं..
उशीर नका करू ..

तुम्ही गेल्याशिवाय ,
ती नाही येणार ..

तुम्ही उशीरा गेलात तर,
तिलाही नंतर घरी जायला उशीर होईल ..

नवरा खाष्ट आहे तिचा,
घरी परतायला उशीर करून चालत नाही .. !!

म्हणून म्हणतो ,
लवकर निघा ..
लगबग करा 
उगाच उशीरापर्यंत ताटकळत नका बसू ..
ती येऊन गेली 
आणि 
तिच्या घरी सुखरूप पोहचली ..
की ,
.
.
.
कावळा शिवेल नक्की पिंडाला माझ्या ..!!

कमीनी कौम

देवा, डॅडु कसे आहेत रे आता देवाआनंद बरोबर बसले असतील न हसत ? किंवा तुरा त्याचा जवळुन आहेत बघत ? आठवत का देवा तुला किती उपास तपास ...