Tuesday, March 18, 2014

समानता


माझ्या इतक्या कामाचे
माझ्या इतके पैसे घेते ,
माझ्या सोबत ऑफिसात यॆउन ,
माझ्या सोबत  निघुन जाते ,

माझ्या इतक्या सुट्ट्या
माझ्या इतक्या बुट्ट्या
माझ्या इतकी हाइक
अन माझ्या सारखी बाईक ,

माझ्यासारखा बॉस तिला
अन त्याचा माझ्यासारखा त्रास तिला ,
कधी आनंदाने गाणे गाते
माझ्यासारखी शीळ मारते ,

विचारात घेतले जाते
मीटिंगमध्ये  तिचे प्रत्येक मत
तिच्या मतालाही ओवर द टेबल
माझ्या मता इतकीच  पत

तिच्याइतकि भुक मलाही ,
तिच्याएवढी दमणुक मलाही ,
तिच्यासारखा माणूस मी
अन माझ्यासारखी मानव ती

तरी बसमधल्या खुर्चीला  मी घाबरतो
माझ्या दमणुकिला मी समजावतो
हॉटेलातल्या family only शी घुटमळतो
पोटातल्या भुकेला समानतेने पिटाळतो !विनायक

Sunday, March 2, 2014

इथे फार झाल्या कविता वगैरे !!

जरा फुल टाकू , जरा पान फ़ॆकु ,
सुर्याला म्हणुया सविता वगैरे !!

वृत्त आणि वृत्ती तमाशे नव्याने
नव्याने वाहुदया सरिता वगैरे !

कमेंटा कमेंटा लगे आग लागे
नको ग्रामराचा पलिता वगैरे !

भुजंगप्रयाता चला थोडे हिणवू ,
लिहूया सिंहविलोकिता वगैरे !

चला दूर जाऊ , नवा ग्रुप काढू ,
इथे फार झाल्या कविता वगैरे !!

पुन्हा इथे येऊ , पुन्हा पोस्ट टाकू ,
सहनशील आहे संहिता वगैरे !


विनायक !


तळटीप :

______ हि एक प्रचंड काव्यमय स्वातंत्र्य घेतलेली कविता आहे ,
गझल करण्याच्या फंद्यात खुद्द कवी पडला नाही ,
इतरांनी हि प्रयत्न करू नये !!
आणि हो शेवटच्या ओळी (खरे तर आक्क्खी(?) कविता ) वैभव जोशी यांच्या प्रचंड फ़ेमस
कवितेच्या / गझलेच्या जवळ जातात ,
पण आपण त्यांची माफी मागणार नाही ,
कारण इतकं काही वाईट केलं नाही मी त्या कवितेचं !!
बरं काही ओळी तर एकदम अभ्यास पूर्ण लिहल्यात !!

कमीनी कौम

देवा, डॅडु कसे आहेत रे आता देवाआनंद बरोबर बसले असतील न हसत ? किंवा तुरा त्याचा जवळुन आहेत बघत ? आठवत का देवा तुला किती उपास तपास ...