Friday, March 17, 2017

The Signature Day !!


आज कॉलेजात सिग्नेचर डे होता !!

काही जण हातावर सह्या करत होते ,
काही जण गालावर ,
काही तळहातावर ,
तर काही अवलीये बेफिकरे
सह्या अक्षरश: मानेवर करत होते
आणि करून घेत होते !!


स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स!!

मग तू आलीस ,
तेव्हा वाटलं आपणही करावी एक सही..

खुप आधी कधीतरी ,
तू मला म्हणाली पण होतीस ,
"तुझी सही अगदी हटके आहे "!
मला माझ्या सहीसाठी तशीच जागा हवी होती ,
हटके ,अगदी हटके !!

किंबहुना intimate च !!

मग त्या एका क्षणात ,
मन तुझ्या देहभर फिरुन आलं !

पण हवी ती जागा मिळाली नाही !
आणि मग तू जेव्हा माझ्याकडे पाहीलं

तेव्हा लक्षात आलं,
तुझ्या गहि-या डोळ्यांच्या डोहामध्ये
फक्त मला पाहताना जे तरंग उमटतात ,
त्या तरंगाची नियमित होणारी आवर्तने
जशा त-हेने माझ्याकडे पाहतना अनियिमित होतात ,

ती तरंग ओली ,
थोडी भिजली,
माझ्यासाठीच सजली ......"आवर्तने "

म्हणजेच माझी intimate signature आहे!!
विनायक!
९ मार्च २०१७
(#theUltimateInitmateSignatureDay !!)

गोष्ट असेल छोटीशी ..

गोष्ट असेल छोटीशी .. पण त्याचीही कथा करतील.. तु सुस्कारे सोडशील साधे.. लोक त्याचीही गाथा करतील ..१ शिस्तभंगाचे कलम लागेल तुझ्या बटांना ......