Thursday, June 22, 2017

कौमार्यभंग

कौमार्यभंगासाठी ..
मी जागेच्या शोधात असता,

काल अथांग समुद्र पहिला ..
आणि विचार केला ,
जाऊत त्या बेटांवर ..
जिथे लाटा तयार होतात ..!

तिथे..
जिथे पालवी ऋतुस्नात झाली नसेल अजून ..!
आणि फुलांचा गंधही ,
स्पर्शला नसेल कोणी ..!
तिथल्या जमिनीचेही पावित्र्य ,
शाबूत असेल असून ..!

तिथल्या वा-याला ,
शरीर ही संकल्पना नवीन असेल ..!
जिथे चंद्र उत्तरेला उगवतो ,
अन सूर्य दक्षिणेला मावळतो ..!
अन मला अचानक जाणवले ,

कौमार्यभंग तर कधीचा झाला आहे !!!!!
जेव्हा माझी पहिली कविता वाचली  तुम्ही..!

.
.
_विनायक

No comments:

Post a Comment

कमीनी कौम

देवा, डॅडु कसे आहेत रे आता देवाआनंद बरोबर बसले असतील न हसत ? किंवा तुरा त्याचा जवळुन आहेत बघत ? आठवत का देवा तुला किती उपास तपास ...